Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus

EAS-i Tootearenduse projekt EU51426

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

OÜ Bon Soya soovib parandada olemasolevate toodete kvaliteeti ning suurendada oma tooteportfelli uute sojatoodete sarja näol. Soja baasil tehtud tooteid turustatakse BON kaubamärgi all. Planeeritav projekt hõlmaks endas nii toote kui ka tehnoloogia arendust.

Toetuse summa: 20 000 EUR